PROJEKTOVÁ ČINNOST V POŽÁRNÍ OCHRANĚ (PO)
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Vypracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro všechny stupně projektové přípravy včetně projednání s územně příslušným územním odborem HZS.  Vypracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro všechny stupně projektové přípravy
      včetně projednání s územně příslušným územním odborem HZS.

Autorský dozor v oblasti požární bezpečnosti při realizaci staveb  Autorský dozor v oblasti požární bezpečnosti při realizaci staveb

Odborné poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb  Odborné poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb

V návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečíme vypracování projektů a následně i dodávku požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ), vypracujeme návrh rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasicí přístroje), rozmístění bezpečnostní a fotoluminiscenční značení včetně následné dodávky a montáže.  V návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečíme vypracování projektů a následně i dodávku požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ), vypracujeme návrh rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasicí přístroje), rozmístění bezpečnostní a fotoluminiscenční značení včetně následné dodávky a montáže.

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě - požární bezpečnosti staveb.
BOZP a PO, školení, revize, ochranné pracovní pomůcky

  ALGIZ © 2008  
  Doporučujeme:
 
  Účetní programy pro správu nemovitostí | Dárky pro muže - pánská kosmetika | Tvorba www stránek | SEO