POŽÁRNÍ OCHRANA - PREVENCE :

Začlenění do kategorie požárního nebezpečí  Začlenění do kategorie požárního nebezpečí

Stanovení podmínek požární bezpečnosti  Stanovení podmínek požární bezpečnosti

Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí  Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí

Odborné poradenství v PO  Odborné poradenství v PO

Vstupní školení zaměstnanců PO  Vstupní školení zaměstnanců PO

Periodická školení zaměstnanců PO  Periodická školení zaměstnanců PO

Periodická školení vedoucích zaměstnanců PO  Periodická školení vedoucích zaměstnanců PO

Odborná příprava preventivních požárních hlídek  Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Odborná příprava preventistů PO  Odborná příprava preventistů PO

Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí :  Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí :

Projektová činnost v oblasti PO  Projektová činnost v oblasti PO

Dohled požární hlídky  Dohled požární hlídky

Jednání s orgány státního odborného dozoru  Jednání s orgány státního odborného dozoru

Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP a POy  Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek,
      technických norem a jiných změn v oblasti BOZP a PO

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně středoškolského a vysokoškolského vzdělání.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu
BOZP a PO, školení, revize, ochranné pracovní pomůcky

  ALGIZ © 2008  
  Doporučujeme:
 
  Účetní programy pro správu nemovitostí | Dárky pro muže - pánská kosmetika | Tvorba www stránek | SEO