Hygiena práce

Návrhy zařazení do kategorií prací - kategorizace prací  Návrhy zařazení do kategorií prací - kategorizace prací

Zajištění provedení měření akreditovanou laboratoří za účelem zařazení do kategorie prací  Zajištění provedení měření akreditovanou laboratoří za účelem zařazení do kategorie prací

Zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací  Zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací

Pravidla pro pracoviště, pro látky žíravé a toxické (C,T,T+)  Pravidla pro pracoviště, pro látky žíravé a toxické (C,T,T+)

návrhy technických řešení zajištění větrání pracoviště  návrhy technických řešení zajištění větrání pracoviště

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik středoškolského a vysokoškolského vzdělání.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu. .
BOZP a PO, školení, revize, ochranné pracovní pomůcky

  ALGIZ © 2008  
  Doporučujeme:
 
  Účetní programy pro správu nemovitostí | Dárky pro muže - pánská kosmetika | Tvorba www stránek | SEO