BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Identifikace a hodnocení pracovních rizik  Identifikace a hodnocení pracovních rizik

Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP  Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP

Provádění prověrek BOZP dle Z 262/2006 Sb., ZP  Provádění prověrek BOZP dle Z 262/2006 Sb., ZP

Odborné poradenství v BOZP  Odborné poradenství v BOZP

Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP ( pracovní doba, pracovní smlouvy a pod. )  Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP
      ( pracovní doba, pracovní smlouvy a pod. )

Vstupní školení zaměstnanců BOZP  Vstupní školení zaměstnanců BOZP

Periodická školení zaměstnanců BOZP  Periodická školení zaměstnanců BOZP

Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP  Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP

Zpracování dokumentace BOZP  Zpracování dokumentace BOZP

Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)  Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Šetření pracovních úrazů, zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání  Šetření pracovních úrazů,
      zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců  Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců

Konzultace při výběru závodní preventivní služby  Konzultace při výběru závodní preventivní služby

Jednání s orgány státního odborného dozoru  Jednání s orgány státního odborného dozoru

Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP  Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik středoškolského a vysokoškolského vzdělání.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.
BOZP a PO, školení, revize, ochranné pracovní pomůcky

  ALGIZ © 2008  
  Doporučujeme:
 
  Účetní programy pro správu nemovitostí | Dárky pro muže - pánská kosmetika | Tvorba www stránek | SEO