ALGIZ – bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana (PO), revize

projekce, prevence, revize, prodej, správa nemovitostí / budov
Bezpečnost práce
 a požární ochrana - školení BOZP, PO NABÍDKA SLUŽEB :

Nabídka - bezpečnost práce (BOZP)

Naše společnost se zabývá komplexním zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, kategorizaci prací,  školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců, zajišťujeme odborná školení v oblasti BOZP, školení první pomoci, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce, řešení pracovních úrazů a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními a normativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany BOZP a PO.

Nabídka - požární ochrana (PO)

Naše společnost zajišťuje komplexní řešení problematiky požární ochrany v rozsahu od projektové činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb po prevenci a revizní činnost v požární ochraně. V rámci činnosti v požární ochrany zajistíme všechny fáze projektové přípravy požární bezpečnosti staveb, zpracování požárně bezpečnostních řešení, změn užívání staveb atd.. Dále provádíme projekci, dodávky, montáže a revize požárně bezpečnostních zařízení, zejména elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení, požárních klapek, nouzového osvětlení, zajišťujeme dodávky a aplikace protipožárních nátěrů a požárních ucpávek. V rámci prodejní činnosti zahrnuje nabídka naší společnosti prodej přenosných hasicích přístrojů, vybavení hydrantových systémů ( hydrantové skříně, hadice proudnice ), prodej požárních hlásičů atd. – viz. e-shop www.vdome.cz. V neposlední řadě zajistíme prevenci v požární ochraně. V rámci prevence v požární ochraně začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí a zajistíme následné zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do příslušné kategorie, školení požární ochrany zaměstnanců, školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení obsluhy ohlašovny požáru. V návaznosti na oblast zabezpečení požární ochrany zajistíme projekci, dodávku a montáž zabezpečovacích systémů : elektrické zabezpečovací signalizace, vstupní čipové systémy, kamerové systémy atd.

Nabídka školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO)

Naše společnost provádí školení požární ochrany, bezpečnosti práce a školení první pomoci. V rámci oblasti bezpečnosti práce se jedná o školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců a odborná školení ( řidičů, manipulačních vozíků, svářečů, školení práce ve výškách atd.) a školení první pomoci. V oblasti požární ochrany provádíme školení požární ochrany zaměstnanců vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení PO obsluhy ohlašovny požáru.

Revize

Naše společnost zajišťuje provádění následujících druhů revizí : roční kontroly provozuschopnosti elektrické požární signalizace ( revize EPS), půlroční zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu samočinných hlásičů a zařízení, které EPS ovládá, funkční zkoušky nouzového osvětlení, revize požárních klapek, revize požárních uzávěrů / dveří, revize stabilních hasicích zařízení, provozní kontroly požárního vodovodu (revize hydrantů ), revize přenosných hasicích přístrojů.

Revize hromosvodů

Firma ALGIZ je odborníkem na revize hromosvodů. Zajistíme vám revizi hromosvodu všech typů a provedení. Revize provádí vyškolení odborníci vybavení dle zákona veškerými potvrzeními. Revize hromosvodů provádíme přímo na místě za použití certifikovaných zařízení. O provedené revizi vám vystavíme doklad o provedené revizi hromosvodu, který je důležitý nejen při pojistné události zásahem bleskem, ale především pro váš klid a bezpečí.
Samozřejmě bezpečnost objektu vám zajistí především původní odborná montáž hromosvodu, avšak pravidelné revize hromosvodů vám zajistí jejich spolehlivou funkčnost v čase.
Buďte zodpovědní správci majetku a provádějte revize hromosvodů v pravidelných termínech.
Mimo vnější ochrany objektů hromosvody proti atmosférické elektřině zajišťujeme elektrorevize pro ochranu vnitřních částí budov – revize spotřebičů, revize elektrospotřebičů, elektro revize (elektrorevize).

Správa nemovitostí / budov
Naše společnost provádí komplexní analýzu z hlediska potřeb provádění revizní činnosti a údržby jednotlivých prostor a objektů. Na základě této analýzy zpracujeme na míru harmonogram revizí a údržby. Harmonogram revizí je možné zpracovat do tabulky pro použití tištěnou formou nebo je možné a doporučujeme jeho zpracování a vedení v digitální podobě. Naše společnost disponuje vlastním softwarem pro evidenci revizí. Dle požadavku zákazníka provádíme následné sledování platnosti jednotlivých termínů revizí. V rámci této služby dle požadavku informujeme zákazníka o blížícím se termínu ukončení platnosti dané revize, popř. dle předem stanovených podmínek přímo zajistíme provedení revize, převzetí revizní zprávy, kontrolu správnosti revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv.

 

BOZP a PO, školení, revize, ochranné pracovní pomůcky
Vítejte na stránkách společnosti ALGIZ s.r.o.
Společnost ALGIZ s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Algiz je patnáctá runa germánského futharku prostého.  Její název je překládán jako „ochrana“. Majoritním významem této runy je ochrana a obrana. Ať již fyzická či psychická. Symbol je mimořádně pozitivní a ochranný.

  ALGIZ © 2008  
  Partneři, Doporučujeme: